Yüksek Lisans Düzeyindeki Dersler

Uluslararası Hukukta özellikle Deniz ve Çevre Hukukunu ilgilendiren değişiklikleri ve düzenlemeleri inceleyerek Türkiye’nin deniz ve çevre hukukunu ve karşılaşılan sorunları ayrıntılı olarak irdelemek. /

BM III. Deniz Hukuku Sözleşmesi; Devletlerin Egemenlik Hakları; Genel Uyuşmazlık Konuları (Karasuları, Kıta Sahanlığı, Çevrenin Korunması, Ada Devletlerinin Konumu, Uluslararası Boğazlar, Kapalı / Yarı Kapalı Denizler, Uluslararası Deniz Trafiği, Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Görüş Ayrılıkları); Türkiye açısından BM III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin Önemi; Türkiye’nin Deniz Hukuku’na İlişkin Temel Sorunları; Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de Karşılaşılan Sorunlar ve Tarafların Tezleri; Türk Boğazları’nın Statüsü ve Yeni Düzenleme Girişimleri. /

Bu derste Türkiye’de dış politikanın oluşum süreci irdelenmektedir. Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze Türkiye’nin dış politikasını şekillendiren içsel/dışsal etkenlerin rolü göz önünde tutularak nasıl bir gelişme göstermiş olduğu araştırılacaktır. Bir yandan Türkiye’deki siyasal yapının evrilmesi diğer yandan uluslararası sistemin dönüşümü Türkiye’nin bu dönüşümdeki yeri tartışılarak geleceğe ilişkin stratejik öngörülerinin neler olabileceği irdelenecektir. Dolayısıyla, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin değerlendirilebilmesini sağlayacak temel veriler ve değerlendirmeler bu ders içerisinde ele alınacaktır.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, 

ilişkilerin yönelimini etkileyen temel faktörler,

Temel Sorunlar,

Tarafların Tezleri,

Güncel İlişkiler