Bu derste Soğuk Savaş'ın sona ermesine yol açan gelişmeler temelinde Soğuk Savaş ardılı çok merkezli dünya sisteminde Türkiye'nin dış politikasında yer alan konular ele alınacaktır. 

Sistemsel değişikliklerin yol açtığı değişim-dönüşüme koşut olarak Türkiye'nin siyasal yaşamındaki temel tartışmaların, gündemin dış politikaya nasıl yansımış olduğu örnekler üzerinden analiz edilecektir. 

Bitirme Çalışması danışmanlığı konusunda öğrencilerin dikkat etmeleri gereken kimi hususlar...

Bölüm Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda her öğretim üyesi azami beş öğrenciye danışmanlık yapabilecektir. Yönetmelik/yönerge gereği Bitirme Çalışmaları üç öğrenciye kadar ortaklaşa yapılabilir. Bu durumda konu ve kapsam yeniden değerlendirilir.  

Bitirme Çalışması hazırlayacak öğrencilerin öncelikle olası çalışma konu ve başlıklarını belirleyerek çalışma alanları açısından uygun öğretim elemanının danışmanlığını talep etmesi gerekecektir.