Doktora Düzeyinde Dersler...

Dış Politika Kavramı

Dış Politika Analizi

Bu derste Kriz Yönetimi kavramları ve yöntemlerine ilişkin kavramsal tartışmalar ekseninde Türkiye’nin dış politika tarihindeki örnek krizler ele alınarak incelenecektir. Bu çerçevede Türkiye'de dış politika karar birimi, yapısı ve süreçleri, kurumsal işbirliği süreçleri analiz edilecektir. Türkiye'nin krizlerde izlemiş olduğu kriz yönetim stratejileri ve kuvvet kullanma tehdidinden yararlanılarak çözülen krizler zorlayıcı diplomasi stratejisi ile açıklanmaya çalışılacaktır.

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Ders Kategorisi Uzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze

Uluslararası sistemdeki otonom aktörler aktörler arasındaki ilişkilerde karşılaşılan uyuşmazlıkların savaşa tırmanmadan tatminkar bir çözüme ulaştırılabilmesi için uyuşmazlıkların tanımlanması, müzakere süreçleri ve çözümsüzlük halinde uyuşmazlığın yönetilmesi için gerekenler...

Sözsel alandan eylemsel alana evrilen uyuşmazlığın taraflar arasında bir çatışma sürecine dönüşmesi engellenemediği takdirde çatışmanın yayılması ve derinleşmesi için izlenmesi gereken süreçler, stratejiler ve taktiksel durum alışlar...